Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Tillgänglighet

Alternativa verktygPosted by Maja Lindqvist 2015-03-29 11:40:01

Utifrån perspektivet utbildning innebär tillgänglighet att förskolan och skolan anpassar den pedagogiska, fysiska och den sociala miljön i förhållande till barns och elevers lärande (SPSM.se). Bristande tillgänglighet läs tidigare blogginlägg är en ny form i diskrimineringslagen som ställer krav på att förskolor och skolor gör undervisningen tillgänglig, vilket kan ske genom att verksamheterna anpassar lokalerna efter behov samt arbetar med alternativa verktyg.

Alternativa verktyg är ett begrepp som bland annat innebär att böcker, pennor och papper finns att tillgå på andra sätt än vad vi är vana vid traditionellt, som till exempel inlästa böcker, artiklar och tidningar liksom rättstavningsprogram, talsynteser, tidsstöd och diktafoner. Några elever behöver lyssna på böcker och artiklar för att förstå innehållet medan andra läser och bläddrar sida efter sida i den ”fysiska” boken. Det är skolans ansvar att anpassa lärmiljöerna så att elevernas olika förutsättningar och behov tillgodoses.

Men det är inte bara förskola och skola som ska anpassa sin verksamhet, hela vårt avlånga land har genom lagstiftning och andra regelverk tydliga riktlinjer över vad som gäller tillgänglighetsanpassning. Busshållplatser tillgänglighetsanpassas så att alla lättare kan åka buss. Den fysiska miljön kring hållplatserna anpassas till exempel genom att det finns höjda kantstenar för att underlätta att rullstolen kommer på bussen, taktila markeringar som kan kännas med käpp eller fötter. Väntande passagerare kan trycka på en informationsknapp för att få tidtabellen uppläst. De som är vana att hantera Sveriges traditionella tidtabeller som sitter fast på stolpens mitt kan göra det medan andra kan läsa tabellen digitalt.

Samhället ställer höga krav på att alla ska kunna deltaga utifrån sina förutsättningar och behov. Att få tidtabellen uppläst kan vara lika nödvändigt som att få kurslitteraturen uppläst i klassrummet. Skriven text kan man behöva komplettera för att fler ska få möjlighet till information och lärande.

För att vi som arbetar inom förskola och skola ska vara säkra på att vi gör våra lärmiljöer tillgängliga behöver vi kontinuerligt samtala om förhållningssätt och bemötande. Genom värdegrundsarbetet och kvalitetsarbetet har vi stora möjligheter att arbeta med dessa frågor.

FN.s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bilden nedan visar hur en busshållplats tillgänglighetsanpassas. Stolpen är utrustad med en digital skylt som kontinuerligt uppdaterar kommande bussar och eventuella förändringar. Prator är den lilla dosen som läser upp trafikinformation när resenären trycker på knappen.
  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post170

Workshop: Inkluderande klassrum i Karlstad

Alternativa verktygPosted by Maja Lindqvist 2014-08-23 08:15:58
Workshop i Karlstad måndag den 18/8 2014.

Det var en mycket lärorik och intressant dag tillsammans med er gymnasielärare och elevhälsan. Låt diskussionerna fortsätta och använd er av varandras engagemang, kompetens och erfarenheter. Jag lovade att lägga ut delar av presentationen, klicka på länken så finner ni den. Workshop Inkluderande klassrum Karlstad.

Bifogar också en länk med handlingsplanen. Handlingsplan.

Lycka till!

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post152

Workshop: Formativ bedömning i praktiken Uddevalla

Alternativa verktygPosted by Maja Lindqvist 2014-08-17 15:40:46

Tack för en givande dag tillsammans med er gymnasielärare i Uddevalla. Jag lovade att dela med mig av min presentation. Klicka på länken så finner ni den.

Lycka till med ert formativa arbete!

FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN
  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post151

SayHi - översättningsapp

Alternativa verktygPosted by Maja Lindqvist 2014-01-26 20:08:29SayHi- tränar förmågan att avkoda texter. Påminner starkt om Google translate men talsyntesen i denna app är betydligt stabilare. Många talingenkänningsappar har en dålig talsyntes men denna är faktiskt ganska bra. SayHi översätter det du talar in till ett annat språk. Du talar in det du vill säga och ställer in vilket språk du vill ha det översatt till. Därefter översätter appen din fras så att du kan höra uttalet samtidigt som du får din fras i text. SayHi stöder mer än 100 språk. Tala sakta och tydligt så blir översättningen som bäst. Appen finns tillgänglig för iPad, iPhone och Android.

Användningsområden: finna förförståelse, kommunicera samt öka motivationen till att läsa och skriva.Se filmen av Nacka skolutvecklare

Läs mer om SayHi  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post34

Workshop - Formativ bedömning i praktiken

Alternativa verktygPosted by Maja Lindqvist 2014-01-08 17:22:52
Workshop Påhlmans Gymnasium i Stockholm onsdag den 8/1-2014

Det var en mycket givande förmiddag tillsammans med er gymnasielärare, låt diskussionerna fortsätta. Vi pratade om en handlingsplan, jag bifogar en länk med frågor som ni kan använda då ni upprättar en personlig handlingsplan.
PERSONLIG HANDLINGSPLAN
Jag lovade även att dela med mig av min presentation klicka på länken så finner ni den.
FORMATIV BEDÖMNING
Jag önskar er lycka till i ert arbete!
  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post29

Idor Svensson forskar om appar

Alternativa verktygPosted by Maja Lindqvist 2014-01-03 11:38:20

Idor Svensson docent i psykologi utför ett projekt med namnet ”Alternativa verktyg; ett stöd för läs- och skrivutveckling. Studien är uppdelad i två elevgrupper. Den ena elevgruppen använder apparna utan att träna läs – och skrivförmågan medan den andra elevgruppen får tillgång till både och. Syftet med projektet är att undersöka effekter av att systematiskt använda digitala applikationer med avsikt att förbättra läs- och skrivförmågan för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Frågeställningarna är:

- Kan apparna kompensera läs- och skrivsvårigheter i så gott som alla situationer?

- Ökar motivation till läsning och skrivning och skolarbete överhuvudtaget genom användandet av appar?

Jag tror liksom Idor Svensson att den elevgrupp som får tillgång till både appar och träning kommer visa framgång på sluttesterna. Ska bli så intressant att ta del av projektets slutsatser.

Trots Idor Svenssons forskning kring alternativa verktyg behövs det mer forskning om dess effekter och användningsområden. Vi som arbetar med barn och ungdomar behöver få mer kunskap om hur alternativa verktyg kan tillämpas i undervisningen. Utöver mer forskning föreslår jag att förskolor och skolor gör en handlingsplan över hur digitala verktyg kan användas i undervisningen? Det måste vi prata mer om.

Läs mer om Idor Svenssons forskning via länken

Några av de appar som Idor testar har jag själv provat tillsammans med gymnasieelever. Prizmo, Dragon, Voice Reader Web och Bla.la har varit mycket användbara medan Ruzzel och Skolstil varit mindre användbara för just de elever som jag testade apparna tillsammans med.

Nedan presenterar jag några av de appar som Idor Svensson testar i sitt projekt:

iTranslater- översätter från olika språk.

Read2Go- läser från böcker.

Dragon- skriver det du säger.

Bab.la- översätter ord.

Prizmo- OCR-läsare med talsyntes.

VoiceReader Web- talsyntes ta hem text från webben.

Skolstil- ger återkoppling, bokstavsljud.

(skolstil 2 har kommit ut. )

Ruzzle- ordspel.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post27

Underlätta lärandet med digitala verktyg

Alternativa verktygPosted by Maja Lindqvist 2013-12-27 15:32:51
Med hjälp av digitala verktyg kan skolan idag underlätta lärandet för elever som till exempel har läs- och skrivsvårigheter, arbetsminnessvårigheter eller koncentrationssvårigheter. På uppdrag av regeringen genomförde Hjälpmedelsinstitutet ett projekt med namnet Teknikstöd i skolan 2012-2013 med syfte att stödja elever med kognitiva svårigheter inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Eleverna hade svårigheter med att koncentrera sig under lektionstid liksom svårigheter med att planera och strukturera studierna. Resultatet från projektet visade att relativt små insatser ökade elevernas motivation och måluppfyllelse. Teknikstödet bestod bland annat av iPad, talsyntes, att eleverna fick hjälp med att skapa rutiner och digitala scheman, appar efter elevens behov som till exempel Prizmo- en OCR-läsare med talsyntes med mera. 77% av eleverna som deltog i projektet tycker att de förbättrade hanteringen av besvärliga situationer i skolan och 73% av eleverna säger att de förbättrat sina studieresultat.

Datorn, iPad eller annat av liknande slag är nödvändigt för elever i behov av särskilt stöd eftersom att lärandet kan anpassas efter elevens behov. Vi måste lära oss mer om användningsområdet och hanteringen kring de hjälpmedel som finns att tillgå för att veta hur vi ska förankra det digitala arbetet tillsammans med eleverna. Vad sägs om att vi skapar ett litet digitalt verktygsprojekt på våra skolor med syfte att lära oss mer om digitala verktyg?
Klicka på länken för mer information om projektet Teknikstöd i skolanSå fungerar Prizmo inspelad av Johanna Kristensson
  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post26

Workshop - Elever i behov av särskilt stöd

Alternativa verktygPosted by Maja Lindqvist 2013-12-21 15:47:02

Workshop i Örebro och Tullängsskolan fredag den 20/12-13.

Vill passa på att tacka för en mycket givande och lärorik dag tillsammans med Örebros gymnasielärare, teckentolkare och handledare. Jag lovade att dela med mig av min presentation vilket jag nu gör. Klicka på länken så finner ni den:


E
LEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD, UNDERLÄTTA MED DIGITALA VERKTYG  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post25

Movenote

Alternativa verktygPosted by Maja Lindqvist 2013-12-06 17:49:01

Med hjälp av Movenote kan läraren och eleven göra bildspel av bilder samtidigt som de videokommenterar materialet.

Du kan fotografera direkt eller lägga in bilder från dina sparade bilder. Redan från början måste du välja i vilken ordning du vill visa bilderna, du måste infoga bilderna efter hand du spelar in.

Videoinspelningen är mycket lätt att hantera det är bara att rikta kameran mot dig själv och spela in. Behöver du andas eller hämta nya krafter under inspelningen går det bra att när som helst pausa för att därefter fortsätta inspelningen.

Syftet med Movenote är att producera instruktioner, presentationer, argumentationer, problemställningar eller berättelser. Movenote fungerar också mycket bra till formativ bedömning samt teckentolkning. Inspelningen sparas vilket gör det enkelt för både elev och lärare att gå tillbaka till. Spara den gärna i en digital portfolio.

YouTube om hur du skapar ett bildspel  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post20

Storify

Alternativa verktygPosted by Maja Lindqvist 2013-11-26 09:16:38

Med hjälp av Storify kan man skapa berättelser genom att importera olika former av media från till exempel Twitter, Facebook, Instagram, Google, Youtube med mera. Elever kan söka information från olika källor och därefter skapa en redovisning, en artikel eller bara hämta information och bilder som de behöver inför en uppgift. Arbetet kan sedan publiceras. Just nu använder jag Storify till att samla tweets, bloggar och artiklar som jag inte hinner läsa i samma takt som de skrivs. Digiskol och det utvidgade kollegialet har gjort det möjligt för mig och många andra inom förskolan och skolan att ta del av varandras arbeten och tankar, och för att jag ska hinna med allt intressant som skrivs samlar jag in en del av det med hjälp av Storify.

Kortfattad instruktion

1 Eleverna/läraren skapar ett eget konto.

https://storify.com/

2 Välj en rubrik och beskriv din berättelse.

3 Sök information i sökfältet. Dra enskilda enheter till din berättelse. Du kan när du vill ändra ordning på de olika enheterna.

4 Förtydliga enheterna genom att med egna ord skriva för att ge sammanhang. Skriv gärna egna reflektioner mellan det inhämtade materialet.

5 Spara berättelsen och publicera. Du kan också dela den på Twitter eller Facebook.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post16
Next »