Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Popplet

Alternativa verktygPosted by Maja Lindqvist 2013-11-19 09:36:21

Tankekartor är ett mycket användbart verktyg när elever behöver organiser idéer, strukturera arbeten, få överblick över samband, brainstorming, dokumentera med mera.

Popplet är ett digitalt verktyg som elever på ett enkelt sätt kan skapa tankekartor av både bilder och text. Därefter kan eleverna dela den med andra.

Med hjälp av Popplet kan elever bygga upp en tankekarta under tiden de läser en skönlitterär bok eller en kursbok för att minnas vad de läst. Genom att strukturera upp boken i delar blir texten överskådlig och lätt att gå tillbaka till. Tankebubblorna kan skapas i olika färger för att klargöra kapitel eller sidor dessutom kan man förena bubblorna om man vill eller låta de vara fristående. Texten kan skrivas med hjälp av tangenterna men också med fingret. Det finns många olika funktioner i Popplet som gör arbetet lättarbetat och roligt. När tankekartan är avslutad kan den skickas via mejl som jpeg eller pdf.

Popplet är också lämpligt att använda när lärare ska tydligöra kursplanen, kunskapskraven eller bygga upp och strukturera fakta.


  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post13
« Previous