Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Seger

SegerbokenPosted by Maja Lindqvist 2015-02-04 22:04:33

Idag fick jag ett mycket bra tips från en gymnasielev. Eleven beskrev hur vi lärare kan agera när vi ser att en elev tappar koncentrationen. ” När ni lärare märker att någon elev tappar koncentrationen i klassrummet kan ni börja ställa frågor till eleven. Man kan t.ex. fråga vad hon tycker om vissa saker eller hur hon ser på saken”. Vidare fick jag fler tips på frågor som eleven tycker att jag ska sprida till mina kollegor, vilket jag nu gör.
Nedan finner ni fler frågor som ni kan använda er av i undervisningen.

- Hur tänker du kring …?

- Kan du beskriva …?

- Vad ser du på att …?

- Kan du sammanfatta vad …?

- Hur kan vi fortsätta beskriva…?

Vilken seger!  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post165

Seger

SegerbokenPosted by Maja Lindqvist 2014-05-28 14:55:18
Dagens seger går till mösspåtagningen 2014 som vi denna dag haft på min gymnasieskola. Uppklädda, stolta och snart fria elever som glatt vinkade med studentmössorna efter rektorns tal. En dag med mycket glädje.


  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post136

Seger

SegerbokenPosted by Maja Lindqvist 2014-05-09 12:33:12
Tillsammans med mentor satt jag och eleven för att samtala om svårigheter och behov. Till en början var det mest min och lärarens röst som hördes men när läraren ställde frågor om intressen, styrkor och framtidsvisioner kom eleven igång. Eleven berättade om sin utveckling tack vare sitt stora intresse för datorer. Eleven har lärt sig saker vi inte hade en aning om. Vi fick så mycket intressant information om eleven som vi kan använda för att hjälpa, stötta och utveckla lärandet och självkänslan. Genom enkla frågor fick vi eleven att lysa upp och känna motivation och vi fick viktig information som kan hjälpa oss i vårt arbete, att ge eleven en bra utbildning.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post117

Seger

SegerbokenPosted by Maja Lindqvist 2014-04-25 10:49:22

Nu är alla lärare på skolan registrerade på Inläsningstjänst vilket innebär att varje lärare har eget lärarkonto. Lärarna behöver bara logga in och beställa läromedel på CD-skiva eller via nedladdning, föredrar nedladdning då det är mer användarvänligt för eleverna. Samtliga arbetslag har också skapat elevkonton. Detta i sig är en seger men för första gången har jag lyckats lyssna till en hel bok via mobilen, tycker att det är svårt att lyssna till ljudböcker. Jag har alltid haft förståelse för elever som säger att de av olika anledningar inte gillar att lyssna men övertygat dem att pröva några gånger innan de väljer att avstå. Kanske kan min lilla praktik inspirera. Nåväl, dagens seger är att jag laddat ner ljudböcker varav jag lyssnat på en.
  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post103

Seger

SegerbokenPosted by Maja Lindqvist 2014-04-01 19:39:27

I veckan tecknade min skola ett abonnemang med inläsningstjänst. Med detta abonnemang får skolan fri tillgång till inlästa läromedel. Skolan loggar in på hemsidan och därifrån beställer vi de inlästa läromedlen vi behöver. Antingen skickar de läromedlet på CD-skiva eller så kan vi lärare eller/och elever ladda ner filerna direkt i datorn, mobilen eller paddan. Abonnemangskunder har tillgång till appen som är tillgänglig för både IOS och Android. Vi kan även skapa både elevkonton och lärarkonton. Fördelarna är många och det kommer jag att återkomma till men för mig som specialpedagog är detta en stor seger.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post79

Seger

SegerbokenPosted by Maja Lindqvist 2014-03-28 15:19:58

Eleven har svårt med stavning ibland händer det också att han har svårt att avgöra vilken ordföljd som dominerar. Texterna blir mycket svårlästa. Vi pratar om hur vi kan arbeta kring detta och jag introducerar en talsyntes i syfte att han ska lyssna på sina texter för att höra ordföljd, meningsföljd och stavning. Han suckar och berättar att han testat talsyntes men att det inte fungerat för honom. Jag ger mig inte utan ber den unge mannen att pröva på nytt. Tillsammans prövar vi och jag ser att han förstår syftet med talsyntesen. Jag ber honom på nytt att pröva allena. Veckan därpå har han ensam testat. ” Det där är faktiskt skitbra, det är mitt nya. Jag kommer att använda den där talsyntesen varje gång jag skriver”.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post75

Seger

SegerbokenPosted by Maja Lindqvist 2014-03-01 08:40:15

När jag tillsammans med elev arbetat med Tänka- högt- metoden, de fyra strategierna som en god läsare använder, : förutspå handlingen/ställa hypoteser, ställa egna frågor om texten, klargöra otydligheter och sammanfatta texten, och eleven märker att strategin är användbar i sin läsning. När eleven berättar att strategin gör att hon minns texten bättre och utökat strategins olika delar från stycken till bokblad, det är så glädjande och en stor seger.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post44

Specialpedagogens segerbok

SegerbokenPosted by Maja Lindqvist 2014-01-30 17:58:20

Det är motiverande att förstå, lära och lyckas. Att samla sina framsteg i en segerbok är motiverande och kan göra skolan lustfylld inom många olika områden. Tidigare har jag skrivit om mina elever som skaffat sig en segerbok för att beskriva sina segrar. Framstegen handlar inte enbart om skolarbeten det kan vara framsteg i att ta kontakt med någon, hantera motgångar, ta beslut med mycket mera. Syftet med en segerbok är att den ska påminna eleven om när hon upplevde framsteg och i vilken situation. Genom att eleven beskriver sina framgångar blir hon också delaktig i sin utveckling och minns sina segrar. Då och då samtalar och reflekterar jag tillsammans med eleven om framstegen. Dessa samtal är mycket värdefulla för eleven och oerhört upplyftande för mig, så nu har jag tänkt att skaffa mig en egen segerbok. Några av mina elever har skaffat sig en anteckningsbok där de beskriver sina segrar medan andra skriver i en logg på nätet. Jag kommer att skriva mina segrar i denna blogg. Syftet med att skriva segrar i bloggen är att dela med mig av sådant som motiverar mig i mitt arbete, berör och utvecklar.


Segerbok

Häromveckan sökte en elev upp mig för att få hjälp med skrivstrategier inför ett stort inlämningsarbete. Vi pratade om strategier, studieteknik och syfte med prov. Som alltid är det så intressant att ta del av elevernas tankar och åsikter. När jag frågade eleven om vad som fungerar bra för henne på skolan och vad det är som gör att det då blir bra, tittade hon mig djupt i ögonen och sa, variation. Vidare förklarade hon för mig att skolans undervisning borde bjuda på mycket mer variation för att lärarna ska vara säkra på att alla elever tar till sig innehållet och verkligen lär sig något av undervisningen. Hon utgick inte enbart från sig själv utan från alla i hennes klass. Hon menade att alla lär sig olika, några av klasskompisarna lär sig genom att lyssna, andra genom att skriva medan en del lär sig genom att samtala. Som avslut förklarade eleven för mig att lyssna var det sätt som hon lärde sig bäst på, inlästa böcker gav henne mer kunskap än ”pappersböcker”. Vilken seger för mig som specialpedagog med hjälp av en enkel fråga fick jag fram information som är mycket betydande för hennes lärande och utveckling. Denna information är avgörande för hur vi på skolan ska förhålla oss och möta behoven för att hon ska få en framgångsrik utbildning.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post36