Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Fia 33

Läraren berättarPosted by Maja Lindqvist 2014-04-30 15:43:14

DEL 33

- Politik är bäst. Varför kan vi inte bara läsa om det? Jag älskar att debattera, säger Moa glatt.

- I samhällskunskapen får du utrymme till det. Just nu håller vi på med kemi. Kan jag hjälpa dig?

- Är det här verkligen bra? Ska jag göra om? Kommer jag få F på den här uppgiften? Vad tror du? Fröken? Fia? Anna? Jan? Anna kom. Kan någon hjälpa mig? Alltså, vaddå? Gjorde jag fel? Eller? Anna kan du hjälp mig? Anna! Fia! F? Sa du F? Kan någon hjälp mig? Anna kom då. Men hjälp mig då.

Moa känner sig ofta osäker.

- Det ser bra ut men du skulle behöva tydliggöra, vad menar du här? Kan du beskriva med egna ord vad du anser? Förstår du?

- Jag visste att det inte var bra det jag gjorde, jag sa ju det. Vad ska jag göra nu då? Varför var det inte bra? Vet du hur mycket tid jag lagt ner på det här? Jag orkar inte. Kan jag inte göra det här sen? Jag gör det här hemma, jag arbetar bäst hemifrån. Det är ingen ide.

- Moa, det var visst bra. Du behöver bara förklara vad det är du menar. Läs lite till i boken och lägg till det som förklarar varför reaktionen blir som den blir. Hur kommer det sig att det blir en reaktion? På sidan 38 finner du svaret. Skjut inte upp arbetet nu, du är snart klar.

- Jag förstår inte vad du menar. Reaktion? Vad är det? Vilken sida sa du? Jag gör det här hemma, eller? Fia! Kan du komma igen, vad sa du att jag skulle göra? Fia! Kom! MEN KOM DÅ! ANNA!

Det slutar alltid med att Anna sätter sig bredvid Moa för att stötta genom arbetets alla faser, från början till slut. Det är nästan att hon fäster händerna över Moas högra hand så pennan får fart. Om hon arbetar ensam blir ingenting gjort. För att Moa ska känna att skolarbetena är nåbara arbetar vi med delmål. Vi delar in skrivarbeten i fyra delar. Först gör hon en minneskarta därefter skriver hon två korta stycken som sedan läses igenom av Anna eller mig. När det är gjort och godkänt skriver hon stycke efter stycke, för att avsluta med en sammanfattning. Moas skolarbeten är extremt tidskrävande. Moa behöver också mycket stöd i matematiken vilket Magnus löser. Vi får mycket hjälp av Malin som hjälper oss med metoder och strategier. Tyvärr får vi inte tillgång till Malin så ofta som vi önskar, hon är förstås till för skolans övriga lärare och elever. Om kollegorna och ledningsgruppen visste hur mycket hjälp vi fått av henne skulle de förmodligen prygla oss.

Moa har störst förtroende för Anna. När det är något extra svårt i skolan eller om hon vill berätta något vänder hon sig till henne. Vi arbetar mycket med Moas starka sida som är att prata. Om det är något ämne som hon kan lyfta till en högre dimension får hon alltid redovisa muntligt. Hennes muntliga redovisningar blir oftast av högre kvalitet än hennes skriftliga, och hennes självförtroende ökar i grader efter en muntlig redovisning. Men samtidigt är det viktigt att hon skriver för att utveckla skrivandet och bli säkrare. När skrivuppgifterna blir för tunga får hon komplettera muntligt. Varje fredag ringer Anna hem till Moas mamma för att informera om skolprestationer, inlämningsarbeten och annat. Övriga veckodagar kontaktar mamman Anna via telefon eller mejl. Det går inte en dag utan att hon vill prata om Moa.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post108