Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Läsförståelse

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2013-11-14 19:03:15

Många elever som jag träffar har inga problem med att avkoda ord och en bra läshastighet däremot har de en knapp läsförståelse, poor comprehenders. Elever med dessa svårigheter kan läsa samma text om och om igen utan att förstå litteraturens innehåll. Att ständigt misslyckas med läsningen leder ofta till att eleven undviker att läsa vilket i sin tur leder till ett magert språk och begränsad utveckling av ordförståelse.

Jag brukar undervisa i läsförståelse med hjälp av Recipropal teaching eller Tänka högt metoden. Genom min egen läsning synliggör jag lässtrategin. För att visa eleverna att olika genrer kräver olika förhållningssätt tydliggör jag strategin på olika texter. Tänka-högt-metoden innebär att tysta processer sägs högt i klassrummet. Interaktion och dialog är det primära. Samarbete under ledning och stöd leder till läsförståelsestrategier.

Fyra huvudstrategier som goda läsare använder:

  1. Förutspår handlingen/ställer hypoteser
  2. Ställer egna frågor om texten
  3. Klargör otydligheter
  4. Sammanfattar texten

Tillsammans med eleven väljer vi en bok som eleven har i någon av sina kurser. När vi arbetar med skönlitterära böcker använder vi den bok som eleven läser eller ska börja läsa. Innan texten bearbetas förklarar jag alltid strategins upplägg därefter betraktar eleven vad jag gör när jag beskriver de fyra huvudstrategierna genom min läsning av texten. När vi gjort det tar eleven över texten för att själv pröva på strategin. Vi avslutar alltid med att diskutera tillvägagångsättet. Strategin ska ses som verktyg inte färdighet. Modellen kan tillämpas som minilektion, längre lektionspass eller läsworkshop.

Den här modellen använde jag mycket när jag arbetade som gymnasielärare. Oftast startade jag terminen med att lära ut studieplanering, studieteknik och lässtrategier.

Pedagogiska institutionen Umeå universitet

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post11