Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Genrepedagogik

Svenska som andraspråkPosted by Maja Lindqvist 2014-05-21 06:56:33

Genrepedagogik

För att skriva en sammanhängande text måste eleverna känna till en del av diskurskompetensen, vilket innebär normerna över hur form – och betydelseelement sätts samman till större enheter. Eleverna måste också anpassa textens form till sammanhanget och mottagaren, och därför behöver eleverna också sociolingvistisk kompetens. En del av den sociolingvistiska kompetensen är genrekunskap.

Genrekunskap behövs för att eleverna ska välja ett lämpligt sätt att inleda, fortsätta och avsluta olika texter. Kuyumcu (2004) presenterar sju antal texttyper: berättande, återgivande, beskrivande, instruerande, utredande, argumenterande och förklarande. Identifiering av en genre sker med hjälp av fyra olika kriterier:

  • Textens kontext
  • Textens syfte – sociala funktion
  • Textens övergripande eller schematiska struktur
  • Textens språkliga drag

De vanligaste texttyperna inom skolan enligt Gibbons 2009. Fritt taget ur Stärk språket stärk lärandet.( 2009).

Klicka på länken så får du fram texttyperna
  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post129