Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Slutord

Läraren berättarPosted by Maja Lindqvist 2014-06-09 20:03:44

I generationer har det förekommit skolproblem, okoncentrerade ungar, elaka lärare, snälla och förstående lärare, envetna chefer, krävande föräldrar, ansvarsfulla föräldrar, kärlek, äktenskapsproblem, fylla och fester. Skolan har i alla tider varit en arena för folkvalda att pröva nya skollagar, betygssystem, kursplaner, arbetssätt, metoder och strategier. Många sätt är bra men bästa sätt oavsett svårigheter, styrkor eller årtionden är att bemöta elever med respekt och att vara en tydlig ledare som vågar konfrontera och ställa krav.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post148