Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Under nittonhundratalet har "bråkiga" barn synats av olika myndigheter till exempel av skolan.

FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist 2014-09-03 21:48:29

Snälla "bråkiga" barn kan ni inte vara som alla andra?

Denna schematiska sammanfattning, se nedan, av hur ett barn med ett normalt beteende förväntades agera någon gång under nittonhundratalet fann jag i boken I problembarnens tid av Mats Börjesson & Eva Palm (2003). “Onormala” beteenden, underslag samt överslag, balanserar på en linje mellan överdrivet- eller oskarpt beteende. Gränsen mellan vad som är överslag eller underslag är oerhört diffus. Barn med beteenden som inte passade in utifrån normalitetsbegreppet fick sin person ordentligt genomlyst i syfte att särskiljas. Undersökarna försökte fastställa hur barnets beteenden förhöll sig till normaliteten. Dåtidens skola sökte sällan eller aldrig barnets svårigheter i undervisningssituationen utan gjorde barnet till enskild bärare av problemen. Författarna beskriver att “Normalt” kan innebära önskvärt, idealt och eftersträvansvärt.

Det var inte så länge sedan som barns uppföranden analyserades utifrån en måttstock där slutresultatet blev normalt, för mycket eller för lite av det sociala uppförandet. Hur ser nutidens måttstock ut?

UNDERSLAG:
håglös/slö/underaktiv
rigid
perfektionist
kuvad/undergiven
jasägare/lättledd
inställsam
torftig/trög
klängig/vidhäftande
pjåskig/överkänslig
kuschad/driftkucku
sluten/drömmande

NORMALT:
vaken/uppmärksam
avledbar/flexibel
noggrann
sympatisk
följsam
vederhäftig
kreativ/fantasifull
självständig
tålig/uthållig
frimodig/tar för sig
öppen/tillgänglig

ÖVERSLAG:
uppskruvad/överaktiv
splittrad/okoncentrerad
slarvig
beskäftig/bortskämd
negativist/missnöjd
självtillräcklig/självgod
lögnaktig
enstörig/självupptagen
okänslig/hårdhudad
dominerande/översittare
självutlämnande

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post153