Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Motivera

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2014-10-26 19:15:18

Vi behöver fundera över vad som påverkar elevens motivation och vilka förklaringar som finns till att eleven inte är motiverad? Vi får inte glömma att motivation inte är en egenskap utan resultat av tidigare erfarenheter från bemötande (Håkan Jenner forskare inom motivation och pedagogik). Ett sätt att öka elevernas yttre motivation är att vi lärare delar upp kurserna i delmål som eleverna lätt kan överblicka. Det tydliggör kursens olika delar och upplägg samt underlättar elevens syn på sin kunskapsutveckling. Och på samma sätt som kurserna delas upp i delmål kan eleven sätta upp egna delmål i syfte att hålla motivationen vid liv under sin studietid.

Här följer en checklista med frågor som ni kan diskutera tillsammans med eleven.

Vilket är ditt mål?

Vilket mål vill du uppnå med din utbildning?

Skapa visuella målbilder

Föreställ dig att utbildningen är klar, hur har du och din situation förändrats? Hur kommer det att vara när din utbildning är klar? Dessa målbilder kan vara bra att återvända till när du känner att studierna tar emot.

Delmål

Sätt upp delmål. Dela in kurserna i mindre delar. För varje gång du klarat en av dessa delar har du också uppnått ett delmål. Delmål markerar tydligt att du kommit en bit på vägen och att du närmar dig ditt slutmål vilket kan vara mycket stimulerande.

Belöning

Varje gång du uppnått ett av dina delmål ska du ge dig själv en belöning. Diskutera vad eleven tycker är roligt eller är intresserad av. En belöning kan vara ett biobesök, basketmatch, promenad med mera.

Undervisning bygger på kommunikation och ställer höga krav på att det finns en fungerande relation mellan elev och lärare. Genom att läraren är uppmuntrande, arbetar med tät återkoppling, delar upp stora uppgifter i mindre delar, varierad undervisning, formulerar strategier till elever samt tror på eleven ökar möjligheterna till både lärande och motivation.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post156