Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Workshops, föreläsningar och handledning

Fortbildning för skolorPosted by Maja Lindqvist 2014-12-31 14:05:21

Jag heter Maja Lindqvist och är legitimerad Svenska som andraspråkslärare inom gymnasieskolan samt inom grundskolans årskurser 1-9. År 2007 tog jag specialpedagog- speciallärarexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Idag arbetar jag som specialpedagog inom gymnasieskolan. Förutom mitt specialpedagogiska uppdrag arbetar jag som konsult. Dessa arbetsuppgifter kan handla om hur man organiserar elevhälsan, elevhälsans roll, förhållningssätt, specialpedagogiska perspektiv, inkluderande arbetssätt, pedagogiska utredningar, extra anpassningar, åtgärdsprogramsprocessen, formativ bedömning, funktionsnedsättningar, svenska som andraspråksundervisning samt stresshantering. Uppdragen innefattar inspirationsdagar, utvecklingsprogram eller utbildningsdagar genom handledning, föreläsningar eller workshops.

Vill ni ha kontakt med mig är ni varmt välkomna att höra av er maja@alsasakerhet.se

Workshops
Workshop innebär fokuserat arbete runt ett ämne/tema där deltagarna är aktiva.

Exempel på workshops:

- Stödinsatser

- Utredningar och åtgärdsprogram

- Specialpedagogiskt perspektiv på skolan

- Inkluderande klassrum

- Utmaningar och arbetssätt

- Digitala verktyg som pedagogiskt stöd

- Formativ bedömning

- Hantera stress och främja hälsa

Föreläsningar
En föreläsning kan vara en bra start inför ett utvecklingsarbete. Under mina föreläsningar finns det alltid inplanerade tider till frågor och diskussion.

Exempel på föreläsningar:

- Samarbete och samverkan elevhälsan, ledning och övrig personal

- Specialpedagogiskt perspektiv på skolan, förhållningssätt och bemötande

- Koncentrationssvårigheter och outvecklade färdigheter, bemötande

- Arbeta med stödinsatser

Handledning
Handledning är ett redskap som vi använder för att ta tillvara och utveckla kompetens. Handledningsprocessen handlar om att reflektera över praktiskt arbete och teoretisk kunskap och dess samband.

Exempel på handledning:

- Elevhälsosamverkan

- Reflektera över undervisning

- Stödinsatser

- Hantera stress och främja hälsa, ACT- handledning  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post162