Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Motivation och stress är sammanlänkande

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2015-09-09 18:00:21

Stress kan påverka elevens motivation både positivt och negativt. Elever som inte hänger med i skolan upplever i högre grad av stress än sina kamrater som hänger med. Många av dessa elever tappar också lätt sin motivation till att lära. O andra sidan kan stress under en kortare period motivera elever till att lära, utföra- och avsluta diverse skolarbeten. Stress, prestation och motivation går hand i hand. Om elever känner att de presterar minimeras oftast den negativa stressen och motivationen för lärandet höjs. Men som jag skrev i tidigare blogginlägg är stress individuellt. Stress hänger ofta ihop med tidigare erfarenheter. Vissa klarar av stress under en längre period medan andra har svårt att hantera stress redan efter några dagar.

Vad kan vi göra i undervisningen för att dra ner stressen och öka motivationen?

Genom att tillsammans med eleven organisera och planera hur vissa moment eller/och uppgifter ska utföras, kan vi minimera stress och höja motivationen. Vi kan till exempel dela upp uppgifter i mindre delar. Jag brukar göra det tillsammans med eleven, och till hjälp brukar vi använda oss av presentationsprogrammen Keynote eller Powerpoint. Varje ”sida” tydliggör uppgiftens olika delar, vad som ska göras och i vilken ordning det ska göras. När eleven lärt sig hur olika uppgifter och moment kan delas upp, för att möta sina egna behov, kan hen göra det själv med stöd av lärare.

- Vad ska göras?
- När ska det göras?
- Hur ska det göras?
- Hur lång tid kommer det att ta? Till exempel 10 minutersmetoden. Eleven gör delar av en uppgift under en begränsad tid. Den begränsade tiden kan varvas med till exempel bensträckare eller annat, därefter återgår eleven till uppgiften.
- Var ska jag göra det?
- Varför ska jag göra det?

Vi lärare kan även bestämma mål och delmål i nära samarbete med eleven. Hanterbara mål får eleven att känna sig delaktig i lärandet vilket leder till att eleven får kontroll över sin situation. Delmål tydliggör också när man kommit en bit på vägen, klarar eleven vissa mål minimeras oftast stress och motivationen ökar. Små insatser kan leda till så mycket positivt för lärandet. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post183