Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Föreläsning med Fredrik Ahlén

FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist 2015-10-24 09:47:33

Hur gör vi utbildningen tillgänglig och hur skapar vi en skola för alla?

En fråga vi inom förskolan och skolan kontinuerligt behöver diskutera inom arbetslagen, elevhälsoteamen, ledningsgruppen och tillsammans med barnen och eleverna. I ett organiserat samarbete mellan skolans samtliga professioner behöver vi systematiskt kartlägga, identifiera, planera och utföra gemensamma insatser som möter elevernas behov och förutsättningar. Därefter behöver vi följa upp och utvärdera framgångsfaktorer och utvecklingsområden i syfte att utveckla skolans tillgänglighet. Samspelar skolans fysiska, sociala och pedagogiska miljö med elevernas behov och förutsättningar? Frågan är alltid aktuell och måste hållas igång för att målet ska ska uppnås.

För er som är intresserade av att skapa en skola för alla vill jag rekommendera er att den 10 november kl. 18,00 besöka Stockholms stadsbibliotek för att lyssna till Fredrik Ahlén, författare till boken Hellre små steg än stora kliv. Fredrik Ahlén föreläser om hur lärare och skolledare kan gå tillväga för att elever ska lyckas i skolan.

Boken Hellre små steg än stora kliv tar sin utgångspunkt i frågor som Fredrik Ahlén har samlat på sig när han föreläst för lärare och skolledare. I slutet av boken återfinns själva frågorna. Boken avslutas sedan med ett antal övningar, som är tänkta att fungera som underlag för diskussioner lärare emellan.

Boken vänder sig till lärare, specialpedagoger och skolledare i grundskola och gymnasium samt till lärarstudenter.

Fredrik Ahlén är SO-lärare i årskurs 4–9 och har en magisterexamen i specialpedagogik. Nu arbetar han som biträdande rektor. Han är också aktiv som skolutvecklare, författare, föreläsare och lärarfortbildare.

Föreläsningen är kostnadsfri. Ni som vill gå på föreläsningen måste anmäla er till stadsbiblioteket. Läs mer och anmäl dig.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post187