Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Specialpedagogikdagarna i Stockholm

SpecialpedagogikPosted by Maja Lindqvist 2015-11-15 18:42:08

Specialpedagogikdagarna i Stockholm

Tack för en mycket lärorik dag i Stockholm under specialpedagogikdagarna som Teknologisk institut anordnade torsdag den 12/11. Bilderna med era förslag på hur vi kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande finner ni sist i detta blogginlägg. Jag lovade att beskriva övningen progressiv brainstorming skriftligt, här kommer den.

Progressiv brainstorming – gradvis ökning av kunskap.

Denna aktivitet kan bygga upp gemensam kunskap i klassen och hjälper läraren att se vad eleverna kan om ämnet och hur de tänker kring ämnet.

1. Dela in eleverna i grupper om fyra till fem. Varje grupp får en färgpenna i egen färg, ett stort papper med en cirkel där det står skrivet, Vad vet vi om ….?

2. Gruppen brainstormar om vad de vet om ämnet och därefter skriver de ner ord, begrepp som har med ämnet att göra.

3. När några minuter gått förflyttar sig grupperna till nästa grupps papper där de skriver med sin färgpenna.

4. På den andra gruppens papper fyller de på med sina kunskaper och idéer som de inte tänkt på tidigare och sånt som saknas.

5. Grupperna fortsätter att rotera tills alla skrivit på alla gruppers papper och återvänt till sin utgångspunkt.

6. Varje grupp diskuterar nu det som står på deras papper, skriver till sånt som de anser saknas eller sånt de ifrågasätter, eller inte håller med om.

7. Sätt därefter upp papperna på väggen och låt grupperna kommentera eller berätta vad de lärt sig av de andra grupperna.

Lycka till med ert fortsatta utvecklingsarbete.


  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post189