Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Vad betyder orden? Menar vi samma sak?

FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist 2017-06-12 08:20:19

Just nu går jag i grubblande tider. Hur ska vi lärare, rektorer och elevhälsan få åtgärdande insatser till att bli mer förebyggande? Vad behöver vi göra på annat sätt för att bryta vårt "åtgärdande- tänk"? Vad behöver vi tillsammans åstadkomma på organisations- och gruppnivå för att förebygga att skolsvårigheter uppstår? Vad mer behöver vi ta reda på för att möta behoven? Jag tror att det första steget i denna process måste vara att arbeta med samsyn. Jag upplever allt för ofta att vi samtalar om situationer eller insatser på olika sätt då vi vi inte har samsyn kring det vi pratar om. Om vi tar en text ur skollagen till exempel ...att utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande (SFS 2010:800). Hur tolkar vi orden? Hur tänker och agerar rektor, lärare och elevhälsan när det samtalas om att utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande? Några kanske menar att textenes betydelse ligger i att skapa undervisning för de elever som är motiverade till att studera, andra tänker att undervisningsreportoaren behöver utökas så att lärmiljöerna möter olikheter. Medan vissa kanske menar extra anpassningar. Det som man på den ena skolan kallar för att skapa tillgängliga lärmiljöer blir på en annan skola extra anpassningar och kanske till och med särskilt stöd. Personligen tänker jag att de svårigheter som vi brottas med på olika sätt när vi utvecklar undervisningen inte får leda till att enskilda elever blir i behov av åtgärdande insatser. Det är ju inte meningen att elever ska bli i behov av extra anpassningar för att vi har svårt att möta behoven i lärmiljöerna. Mycket av det åtgärdande arbetet, som vi tidigare har arbetat med och som vi av erfarenhet vet leder till goda effekter på lärande och utveckling, kan ingå i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Då ökar möjligheterna till att vi lyckas minimera åtgärdande insatser.

Det förebyggande arbetet är komplext. För att vi ska ha tålamod med att se vad insatserna visar för effekter är det viktigt att vi noggrant har identifierat, analyserat, gemensamt planerat och utfört arbetet utifrån identifierade behov. Därefter är det lika viktigt att det planeras kontinuerliga uppföljningsmöten som efter viss tid avslutas med en gedigen utvärdering. Samarbetar yrkesprofessionerna och rektorn strategiskt och kontinuerligt kommer vi på sikt att lyckas. Så vad behöver vi då ta med oss till nästa termin? Jag tänker att vi behöver packa en arbetsväska med mod, kurage, tålamod och tron på vår professionalitet.

Inför nästa termin kommer min blogg att förändras till det yttre och likna mer en hemsida. Dock kommer jag fortsätta att samtala via bloggen och tänka högt kring kvalitets- och utvecklingsfrågor. Jag kommer också som tidigare att erbjuda mina tjänster som till exempel fortbildningsinsatser, samverkansinsatser mellan skola och socialtjänsten, handledning både enskilt och grupphandledning, samt andra konsultuppdrag. Hör gärna av er till mig om ni undrar över något. Nu önskar jag er alla en riktigt trevlig och lugn sommar.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post227