Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

TLC handledningsmodell

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2014-01-12 11:34:46

Många skolor arbetar aktivt med formativ bedömning, några planerar inför att implementera förhållningssättet medan andra har påbörjat jobbet. Det ser olika ut. Oavsett var någonstans i processen man befinner sig finns behov av ökad kunskap, kollegialt lärande och tid till detta arbeta. Professor Dylan William har utformat en handledningsmodell, TLC- Teacher Learning Community, med syfte att utveckla det formativa arbetet.

”Integrera formativ bedömning systematiskt och strukturellt hållbart genom kollegialt lärande tillsammans i TLC-grupper” Dylan William

TLC - HANDLEDNINGSMODELL

Mötena ska helst vara 90 minuter långa och ske en gång i månaden. Deltagarna kan vara mellan 8-10 personer och vara lärare med liknande uppgifter som till exempel undervisa i samma kurser/ämnen. TLC-gruppen ska fungera som en supportgrupp, det finns ingen expert inom gruppen. Deltagarna ska dela med sig av sin kunskap till de andra, ge konstruktiv respons samt våga utmana.

STRUKTUR

Inför det första mötet ska varje lärare gjort en personlig handlingsplan. Därefter följer ni denna samtalsstruktur:

- Utse en samtalsledare

- Introduktion cirka 5 minuter

- Hur går arbetet? 45 minuter. Frågan går runt till samtliga deltagare

- Kollegor ger respons

- Nytt lärande om formativ bedömning, 20-40 minuter

- Arbeta med den personliga handlingsplanen, utifrån det nya lärandet om formativ bedömning, 15 minuter

- Sammanfattning av lärande, vad gav mötet? 5 minuter

- Samtalsledaren summerar mötet och utser en ny till nästa möte

SYFTET MED EN PERSONLIG HANDLINGSPLAN

- Underlag i ditt arbete

- Skapa tillförlitlighet i utvecklingen

- Göra idéerna tydliga

- Hjälper dig att fokusera på några områden

PERSONLIG HANDLINGSPLAN

Läs gärna: Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken (2013) av Dylan William. Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat (www.adlibris.se).  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post30