Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

En lärares personliga handlingsplan

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2014-01-16 16:34:27

En personlig handlingsplan skriven av en gymnasielärare i syfte att utveckla det formativa arbetet.

Ange en aspekt som jag tycker är lätt att införa? - Exit ticket, eleverna får beskriva hur de uppfattat undervisningen. Kan också använda mig av färgkort gul, grönt och rött. Eleverna får lägga korten på borden för att tydliggöra för mig i min undervisning om jag måste upprepa, förtydliga eller gå vidare.

- Införa kamratrespons under lektionstid.

Vilken förändring tänker jag att det ska ge? - Jag får mer information om hur det går för mina elever, vad jag måste tänka på i min undervisning. De vägleder mig i mitt arbete.

- Kamratresponsen kan öka uppgifternas olika kvalitéer.

Ange en aspekt som jag vill införa men som jag behöver mer stöd för att genomföra. - Vill lära mig att beskriva lärandet för eleverna. Tror att elever lär sig mer och betygshetsen lättar.

Varför vill jag införa det? - För att eleverna ska förstå sin egen lärandeprocess och skapa samtal tillsammans med eleverna. Gör det också möjligt för eleven att ta ansvar för sitt lärande på ett annat sätt då vi inte enbart tittar på vad eleven producerar utan även på strategier.

Vilket stöd behöver jag? - Behöver tid tillsammans med kollegor i syfte att utveckla detta arbete och lära mig hur man beskriver formativt.

- Hur beskriver vi utifrån Skolverkets kunskapskrav lärandet? Gemensamt ta fram matriser.

Vad kan jag göra mindre av, annorlunda eller till och med sluta med i min undervisning - Våga låta eleverna vara delaktiga i planeringen av hur vi kan arbeta kring olika kurser, planera mer tillsammans med eleverna.

Vad ska jag göra för att genomföra förändringen? - Jag ska finna tid till återkoppling under lektionstid och använda reflektionsloggar.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post31