Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Specialpedagogens segerbok

SegerbokenPosted by Maja Lindqvist 2014-01-30 17:58:20

Det är motiverande att förstå, lära och lyckas. Att samla sina framsteg i en segerbok är motiverande och kan göra skolan lustfylld inom många olika områden. Tidigare har jag skrivit om mina elever som skaffat sig en segerbok för att beskriva sina segrar. Framstegen handlar inte enbart om skolarbeten det kan vara framsteg i att ta kontakt med någon, hantera motgångar, ta beslut med mycket mera. Syftet med en segerbok är att den ska påminna eleven om när hon upplevde framsteg och i vilken situation. Genom att eleven beskriver sina framgångar blir hon också delaktig i sin utveckling och minns sina segrar. Då och då samtalar och reflekterar jag tillsammans med eleven om framstegen. Dessa samtal är mycket värdefulla för eleven och oerhört upplyftande för mig, så nu har jag tänkt att skaffa mig en egen segerbok. Några av mina elever har skaffat sig en anteckningsbok där de beskriver sina segrar medan andra skriver i en logg på nätet. Jag kommer att skriva mina segrar i denna blogg. Syftet med att skriva segrar i bloggen är att dela med mig av sådant som motiverar mig i mitt arbete, berör och utvecklar.


Segerbok

Häromveckan sökte en elev upp mig för att få hjälp med skrivstrategier inför ett stort inlämningsarbete. Vi pratade om strategier, studieteknik och syfte med prov. Som alltid är det så intressant att ta del av elevernas tankar och åsikter. När jag frågade eleven om vad som fungerar bra för henne på skolan och vad det är som gör att det då blir bra, tittade hon mig djupt i ögonen och sa, variation. Vidare förklarade hon för mig att skolans undervisning borde bjuda på mycket mer variation för att lärarna ska vara säkra på att alla elever tar till sig innehållet och verkligen lär sig något av undervisningen. Hon utgick inte enbart från sig själv utan från alla i hennes klass. Hon menade att alla lär sig olika, några av klasskompisarna lär sig genom att lyssna, andra genom att skriva medan en del lär sig genom att samtala. Som avslut förklarade eleven för mig att lyssna var det sätt som hon lärde sig bäst på, inlästa böcker gav henne mer kunskap än ”pappersböcker”. Vilken seger för mig som specialpedagog med hjälp av en enkel fråga fick jag fram information som är mycket betydande för hennes lärande och utveckling. Denna information är avgörande för hur vi på skolan ska förhålla oss och möta behoven för att hon ska få en framgångsrik utbildning.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post36