Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Kollegialt lärande genom lektionsbesök

Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist 2014-02-13 17:27:39

Genom att öppna upp klassrummen för varandra finns stor möjlighet till att utveckla undervisningen och skapa pedagogiska diskussioner i syfte att utveckla varandras professioner. Kollegiala lektionsbesök upplever många som obehagliga. För att den känslan ska luckras upp och till slut försvinna är det viktigt att prata om syftet med besöken och i förhand bestämma vad den observerande kollegan ska titta efter. Det finns olika observationsmetoder till exempel spegling, beteendeobservationer och eleviakttagelser. Oavsett metod tror jag att det är bra om observationen är organiserad och planerad med tydlig struktur. Frånsett metod är ju syftet det samma, insamling av information.

Att använda sig utav observationsscheman innebär att lektionsbesöken blir strukturerade och att alla i förhand kan ta del av vad observatören ska titta efter, vilket i sin tur skapar trygghet. Vi får inte glömma att besöken ska stödja och utveckla oss i vårt arbete.

Frågor som man bör ställa innan man observerar:

- Vad ska jag titta efter?

- Ska jag följa samma lärare vid några tillfällen?

- Ska jag slumpmässigt välja ut lektioner eller följa en kurs/ämne?

När syftet är att utveckla undervisningen är det bra om man följer ett antal lektioner med samma lärare. Det är också mycket värdefullt att i direkt anslutning till lektionsobservationen avsluta med att samtala om observationen.

Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema som även lärare kan använda som underlag till lektionsbesök. Man behöver inte använda alla delar utan välja ut sådant som man finner intressant och värdefullt. Jag har inte själv använt mig av skolinspektionens modell men vet hur användbart det är att ha ett scheman som man följer för att underlätta arbetet.

Länk till Skolinspektionens material  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post40