Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Seger

SegerbokenPosted by Maja Lindqvist 2014-03-01 08:40:15

När jag tillsammans med elev arbetat med Tänka- högt- metoden, de fyra strategierna som en god läsare använder, : förutspå handlingen/ställa hypoteser, ställa egna frågor om texten, klargöra otydligheter och sammanfatta texten, och eleven märker att strategin är användbar i sin läsning. När eleven berättar att strategin gör att hon minns texten bättre och utökat strategins olika delar från stycken till bokblad, det är så glädjande och en stor seger.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post44