Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Åtgärdsprogramsprocessen del 1

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-03-03 11:25:47

Åtgärdsprogramsprocessen
uppmärksamma, utreda, utarbeta, genomföra, följa upp och utvärdera.

Det pratas mycket om att åtgärdsprogrammen inte fyller någon funktion och några anser att den bör tas bort eller i varje fall minimeras för att underlätta för oss lärare. Men varför skriver vi åtgärdsprogram? Därför att det hjälper oss som arbetar inom skolan att strukturera upp vad som ska göra, hur det ska göras, vilka mål det handlar om, vem som ansvarar för insatserna och när det ska avslutas. Det är ett pedagogiskt stödverktyg som tydliggör en arbetsgång i syfte att säkerställa att eleven får det stöd hon behöver för att lära och utvecklas. Ett dokument som hjälper oss att utgå från elevens behov och förutsättningar för att uppnå lärande och deltagande i undervisningen.

Redan i Lgr 80 bestämdes det att åtgärdsprogram skulle utgå från elevens behov och att åtgärderna skulle sättas in i undervisningen samt följas upp (SOU 1998:66 Den kommunala skolan). Syftet med ”dåtidens” åtgärdsprogram var densamma som idag, att elever ska uppnå lärande utifrån sina förutsättningar. Skillnaden handlar mer om att dagens åtgärdsprogram ställer högre krav på hur programmet organiseras med utredning, planering, ansvarsområden och uppföljning.

Åtgärdsprogramsprocessen, inför att eventuellt upprätta ett åtgärdsprogram, ställer krav på att skolan skapar rutiner. För att undvika att någon elev inte får det stöd eller anpassningar som de är i behov av kan skolans arbetslag träffas en gång i veckan för att prata elevärenden, utredningar, uppföljningar, åtgärdsprogram med mera. Syftet med en sådan rutin är också att kollegor får stöd av varandra, ingen är ensam i detta arbete. Finns det någon elev som är i behov av en pedagogisk utredning sätts utredningsarbetet i gång.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post46