Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Fia 6

Läraren berättarPosted by Maja Lindqvist 2014-03-14 14:57:40

Anna och jag satte oss ner i arbetsrummet för att läsa elevakterna som Berit ålagt oss att göra. Den första eleven Robert femton år, nyttjat hasch sedan han var tolv år. Stölder och slagsmål var vardagsmat. Just nu var han placerad på ett avlastningshem och ingick i ett projekt som kallades för Rutger. Rutger var ett projekt där ungdomar med beteendeproblematik placerades. Vid dåligt uppförande bestraffades eleverna och vid gott uppförande fick de förmåner. En stor förmån för Robert var att få komma hem, så om han skötte sig skulle han placeras hemma tillsammans med hans mamma.

- Är du redo att läsa nästa dossier? Frågar Anna.

- Absolut, säger jag.

- Även hon är femton år, dubbeldiagnostiserad. ADD och dyslexi.

- Vad innebär ADD? Frågar jag.

- Det står uppmärksamhetstörning alltså nån typ av ADHD, men de som har diagnosen är inte märkbart hyperaktiva. Det står ADHD utan hyperaktivitet, jag har aldrig tidigare hört talas om ADD. Har du det? Frågar Anna.

- ADHD har jag hört talas om men ADD vet jag ingenting om. Hur visar sig diagnosen på Moa då, frågar jag ivrigt.

- Ska se, vad står det? Hon har svårt att komma igång med sitt skolarbete. Hon har ingen motor, kan sitta lektion efter lektion utan att få någonting gjort. Dyslexin innebär att Moa har svårigheter med både läsning och skrivning. Vidare står det att dyslexi är ett funktionshinder som utgör ett hinder kring automatiseringen kring ordavkodningen. Det innebär att hon har stora svårigheter med att bearbeta språkljuden. Hon har fått tillgång till dator med rättstavningsprogram och så får hon alla skolböcker inlästa. Hon redovisar skriftliga arbeten muntligt eftersom hennes skrivande har varit så tidskrävande och svårhanterlig, säger Anna och ler.
- Vad bra att hon kan diktera skolarbeten, det ska vi väl kunna lösa?
- Absolut, säger Anna innan hon reser sig upp för att gå och hämta kaffe.  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post60