Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Specialpedagogikens dag 19/3-14

SpecialpedagogikPosted by Maja Lindqvist 2014-03-20 15:49:35

Specialpedagogikens dag är ett årligt återkommande evenemang som tar upp specialpedagogiska frågor. Dagen är gratis och öppen för alla. Årets tema var neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och diagnoser. Redan efter nio dagar fick universitet stänga anmälningsslussen till Specialpedagogikens dag då samtliga platser var fyllda. Intresset för specialpedagogik är stort vilket är mycket positivt och borde leda till att Stockholms universitet anordnar fler seminariedagar. För alla er som är intresserade och vill ha framförhållning sker nästa "Specialpedagogikens dag" den 25/3-15.

En av många intressanta föreläsare var Fredrik Svenaeus, professor i filosofi vid centrum för praktisk kunskap, han pratade om medicinska diagnoser i vår tid. Föreläsningen utgick från hans bok Homo patologicus.

Fredrik Svenaus försöker ge svar på varför ångestsyndrom, depression, adhd, fetma och datorspelsberoende så snabbt ökat i omfattning. Han säger att det är sammankopplat med den tid vi lever i dag, att vi vill förstå och få svar på våra svårigheter och att vi vill bli bemötta därefter. Samhället förhåller sig på ett visst sätt till de som har en diagnos till skillnad från de som är friska.

Hur ställs adhd diagnoser?
Utformningen av vad en diagnos innefattar är mer klart i dag än var det var på 80- talet. Psykiatrikerna var på 80- talet inte överens om varför man utvecklar vissa diagnoser. Många ifrågasatte psykiatriska diagnoser vilket man inte gör på samma sätt idag. I USA började man på 60- talet kräva att de skulle finnas diagnoser för att få tillgång till vissa försäkringar.

Inom psykiatrin finns det inga somatiska test till exempel ett blodprov som tar ställning till om det finns något fel. Om du har ont i huvudet eller annat kroppsligt kan du ta ett blodprov och få svar på om du har högt socker. Psykisk svårigheter ställer andra krav på tester.

DSM 5 kom i maj 2013 och är ett amerikanskt diagnosmanual. KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR INFORMATION OM DSM 5. Neuropsykiatriska diagnoser kan inte enbart ställas med hjälp av DSM 5 ,som ska vara ett verktyg, det behövs fler delar då det handlar om problem med uppmärksamhet och hyperaktivitet. Det finns beskrivningar som fångar dessa beteende. Exempel på beteende kan vara glömsk, svårt att sitta still, pratar överdrivet mycket osv. Dessa beteende kan ge en förklaring, en förståelse till svårigheterna. Diagnoserna ger också legitimitet vilket gör att det är på riktigt, ett erkännande och större möjlighet att få resurser i skolan trots att skollagen säger motsatsen.

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Trotssyndrom, uppförandestörning och socialtuppförande tre diagnoser som ställs i tre olika skeenden i livet. Diagnoser med beteenden som samhället moraliskt tar avstånd från. Fredrik Svenaus ställer sig frågande över hur vi ska vi förhålla oss till att psykiatrin tar ställning till moraliska aspekter? Oavsett handlar diagnoser om att få svar på mänskligt lidande, det handlar om att få förståelse avslutar Fredrik Svenaus.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post67