Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Motivation

FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist 2013-11-11 11:09:51

Det finns mycket att säga om motivation och dess positiva verkan. Vad som motiverar eleverna är personligt och viktigt för skolan att ta reda på. Motivation är dessutom ett sätt att kravanpassa.

Genom att hjälpa eleven med att dela upp till exempel en skoluppgift i flera delar skapar vi små avslut. När en del av flera delar är avslutad känner eleven lättnad och oftast nöjd med sin insats. Efter varje del kan läraren och eleven göra en överenskommelse om vad som ska ske efter varje avslutad del. Det kan handla om en bensträckare i någon minut för att sedan återgå till nästa del. Eller kanske få göra någonting annat motiverande i några minuter, skriva i en logg, för att därefter återgå till nästa del. En del elever vill att läraren bekräftar varje del för att komma vidare med resten. När vi bekräftar eleven handlar det inte enbart om att återkoppla till uppgiften. Processen och elevens strategier kräver mycket återkoppling och motiverar eleven till lärande. Återigen handlar det om att skapa struktur.

  • Comments(0)//www.specmaja.se/#post8