Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Skapa nätverk

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-04-29 17:19:37

Elevhälsan behöver skapa nätverk

Elevhälsans olika professioner (kurator, skolsyster, specialpedagog, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog) behöver delta i forsknings- och utvecklingsarbete för att få mer kunskap om vetenskapliga metoder. Det är viktigt för den lilla enhetens utveckling men också för regionens. Elevhälsopersonalens olika professioner är oftast ensamma på skolorna vilket gör att behov av nätverk finns, både lokalt och regionalt, för att ta reda på hur andra yrkeskollegor arbetar med utvecklingsarbete, vetenskapliga metoder, förhållningssätt, bemötande och hur de olika yrkesrollerna arbetar med elevfrågor. Det handlar om att ta vara på varandras kompetens och att delge varandra. Kollegiala nätverk fyller även andra funktioner, till exempel är det en bra väg att möta ensamheten i sin yrkesroll. Att få träffa personer i liknande situationer med samma svårigheter som uppstår i sin yrkesroll är stödjande och utvecklande. Nätverk kan också vara en väg till en likvärdig elevhälsa, baserad på lagar och lokala/regionala behov. Så se till att skapa nätverk, det stärker rollerna och professionerna.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.