Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Skapa möten för samarbete

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-05-05 07:41:23

Skollagen är mycket tydlig med att varje elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt. Skolan ska ge ledning och stimulans utifrån elevens förutsättningar och behov. Detta medför att skolan måste anpassa undervisningen utifrån behov och ge särskilt stöd till elever i svårigheter. Lagen säger att det särskilda stödet i första hand ska ges inom elevens ordinarie klass/grupp ändå förekommer det att elever sitter utanför klassrummet med enskilda skoluppgifter. Alltför många åtgärder i skolan vidtas på alltför bristfälligt underlag. För att vi ska vara säkra på att vi gör rätt anpassningar och ger elever rätt stöd behöver samtlig skolpersonal samarbeta och kommunicera. Vi behöver skapa fungerande rutiner för att få information från lärare och övrig skolpersonal om elever som kan vara i behov av särskilt stöd. Ett ömsesidigt arbete med eleven i centrum gör det möjligt för personal att tidigt upptäcka, identifiera och bemöta alla elever. Det gäller att skapa en kreativ mötesrutin som gör det möjligt för oss att utreda elevers svårigheter och skapa en skola för alla. Ett tips är att elevhälsan arrangerar drop-in tider en eller flera tider i veckan, behoven avgör.


  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.