Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Drop-in

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-05-06 16:52:45

Syftet med elevhälsans drop-in tider är att tidigt upptäcka och identifiera elevers svårigheter samt finna gemensamma lösningar. Syftet är också att få till ett samarbete runt skolans samtliga yrkesroller och elever. Under Drop-in tider kan lärare få stöd och hjälp utan att boka tid i förväg.

Exempel på några områden elevhälsan kan hjälpa och stötta:

- pedagogiska utredningar

- bidra med åtgärder och anpassningar för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

- samtala om lärmiljö

- åtgärdsprogram

- bidra med att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

- förebygga inlärningssvårigheter

- uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa

- samtala om oro över elever

- alternativa verktyg

- klassrumsmiljö

- neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

- kontakt med myndigheter utanför skolan

- förhållningssätt och bemötande

- akuta ärenden

Drop-in-tider och samarbetet mellan elevhälsa och lärare kan också öka förståelsen för samband mellan skolresultat och hälsa.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.