Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Genrepedagogik- en explicit modell för språk- och ämnesundervisning

Svenska som andraspråkPosted by Maja Lindqvist 2014-05-20 11:49:13
Genrepedagogiken refereras oftast till Sydneyskolan i Australien som påverkats starkt av Hallidays teoriutveckling inom SFL, Systematisk Funktionell Lingvistik, samt Hallidays teorier kring social semiotik Kuyumcu (2004). Enligt Gibbons (2009) hävdar Halliday att språk finns med i det mesta vi gör och att vi alltid använder språket i ett sammanhang, i en social kontext och i ett kulturellt sammanhang, kulturkontexten. Språket används även i andra sammanhang, situationskontexten. Situationskontexten utmärks av tre faktorer: det människan talar om, förhållandet mellan talarna och om språket är ett talspråk eller skriftspråk.

Kuyumcu (2010) redogör att SFL är en systemisk funktionell modell som utgår från två delar av social kontext, den kulturella kontexten och den situationsbundna kontexten. Den kulturella kontexten syftar på att språk alltid befinner sig i en kulturkontext. Språket har utvecklats utifrån människans behov av att uttrycka sig. Människor har utvecklat gemensamma kommunikativa mönster för sin språkanvändning för att uppnå ett socialt syfte. Situationskontexten omfattar följande variabler:

Fält – beskriver ämnesfält, kunskapsfält, verksamhetsfält som fokuserar på den aktivitet som pågår.

Relation – beskriver relationen mellan de talanden eller skribentens roll och hur relationen är mellan de olika deltagarna, mottagarna och läsaren.

Kommunikationssätt – beskriver vilket kommunikationssätt som används mellan exempelvis tal eller skrift, beroende på platsen för kommunikationen

Enligt Kuyumcu (2010) infördes begreppet genre för att beteckna olika slags skrivuppgifter och läromedelstexter i skolan. Sydneyskolan fastställer genre som en strukturerad, målinriktad och som en social process. Språket är relaterat till kontexten vilket beskrivs som olika textmönster som också är beroende av det sociala syftet. SFL har inom genrepedagogiken legat till grund för de omfattande beskrivningarna av skolans språk, skolans språkliga krav och för textanalyser och samtal om texter som sker i klassrummen.


  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.