Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Arbetsgång med stödinsatser, utredning av elevens behov av särskilt stöd

SpecialpedagogikPosted by Maja Lindqvist 2014-11-24 15:23:59

Detta blogginlägg är en fortsättning på tidigare inlägg om åtgärdsprogramsprocessen.

Om elev fått stöd i form av extra anpassningar och ändå inte utvecklas mot kunskapskraven ska läraren anmäla detta till rektor som därefter ska se till att elevens behov av särskilt stöd utreds.

3. UTREDNING AV ELEVENS BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Att utreda innebär att läraren kartlägger, analyserar och gör en bedömning av elevens behov. Det handlar om att titta på svårigheter, behov och därefter finna lösningar. Analysen bör ske i samverkan med de lärare som undervisar eleven i syfte att ta reda på elevens behov av stöd i olika lärmiljöer. Det är väsentligt att undvika värdeladdade formuleringar, personliga egenskaper och generaliseringar. Utredningen sker på individ- grupp- och organisationsnivå.

Utredningar
kan göras relativt enkelt och snabbt men ibland krävs det en mer grundlig insats då elevens hela skolsituation behöver kartläggas och analyseras. Ibland finns behov av att involvera t.ex. skolläkaren, skolsköterska, kurator för att få en helhetsförståelse. Enligt skolagen ska samråd med elevhälsan ske om det inte är uppenbart obehövligt.

En utredning kan visa att en elev inte är i behov av särskilt stöd men i behov av anpassningar. Det behöver framgå av utredningen när den är gjord och vem som har gjort den samt befattning. Utredningen måste dokumenteras skriftligt då den kan överklagas av vårdnadshavare samt elev som är över 16 år (28 kap. 12§, 16§ Överklagande).

Klicka på länken så finner ni förslag på utredningsblankett.  • Comments(2)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Maja Lindqvist 2014-11-27 09:35:27

Hej Carina! Vad roligt att du gillar bloggen och tack för din positiva återkoppling. Hoppas vi hörs åter. Vänliga hälsningar/ Maja

Posted by carina, specoalpedagog 2014-11-27 07:58:28

Hej Maja!
Vilken otroligt bra blogg, vilket jobb som ligger bakom. Jag är imponerad! Jag är själv specialpedagog och har väldigt mycket hjälp av din blogg. Tack!