Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Tillgänglighet

Alternativa verktygPosted by Maja Lindqvist 2015-03-29 11:40:01

Utifrån perspektivet utbildning innebär tillgänglighet att förskolan och skolan anpassar den pedagogiska, fysiska och den sociala miljön i förhållande till barns och elevers lärande (SPSM.se). Bristande tillgänglighet läs tidigare blogginlägg är en ny form i diskrimineringslagen som ställer krav på att förskolor och skolor gör undervisningen tillgänglig, vilket kan ske genom att verksamheterna anpassar lokalerna efter behov samt arbetar med alternativa verktyg.

Alternativa verktyg är ett begrepp som bland annat innebär att böcker, pennor och papper finns att tillgå på andra sätt än vad vi är vana vid traditionellt, som till exempel inlästa böcker, artiklar och tidningar liksom rättstavningsprogram, talsynteser, tidsstöd och diktafoner. Några elever behöver lyssna på böcker och artiklar för att förstå innehållet medan andra läser och bläddrar sida efter sida i den ”fysiska” boken. Det är skolans ansvar att anpassa lärmiljöerna så att elevernas olika förutsättningar och behov tillgodoses.

Men det är inte bara förskola och skola som ska anpassa sin verksamhet, hela vårt avlånga land har genom lagstiftning och andra regelverk tydliga riktlinjer över vad som gäller tillgänglighetsanpassning. Busshållplatser tillgänglighetsanpassas så att alla lättare kan åka buss. Den fysiska miljön kring hållplatserna anpassas till exempel genom att det finns höjda kantstenar för att underlätta att rullstolen kommer på bussen, taktila markeringar som kan kännas med käpp eller fötter. Väntande passagerare kan trycka på en informationsknapp för att få tidtabellen uppläst. De som är vana att hantera Sveriges traditionella tidtabeller som sitter fast på stolpens mitt kan göra det medan andra kan läsa tabellen digitalt.

Samhället ställer höga krav på att alla ska kunna deltaga utifrån sina förutsättningar och behov. Att få tidtabellen uppläst kan vara lika nödvändigt som att få kurslitteraturen uppläst i klassrummet. Skriven text kan man behöva komplettera för att fler ska få möjlighet till information och lärande.

För att vi som arbetar inom förskola och skola ska vara säkra på att vi gör våra lärmiljöer tillgängliga behöver vi kontinuerligt samtala om förhållningssätt och bemötande. Genom värdegrundsarbetet och kvalitetsarbetet har vi stora möjligheter att arbeta med dessa frågor.

FN.s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bilden nedan visar hur en busshållplats tillgänglighetsanpassas. Stolpen är utrustad med en digital skylt som kontinuerligt uppdaterar kommande bussar och eventuella förändringar. Prator är den lilla dosen som läser upp trafikinformation när resenären trycker på knappen.
  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.