Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Underlätta lärandet med digitala verktyg

Alternativa verktygPosted by Maja Lindqvist 2013-12-27 15:32:51
Med hjälp av digitala verktyg kan skolan idag underlätta lärandet för elever som till exempel har läs- och skrivsvårigheter, arbetsminnessvårigheter eller koncentrationssvårigheter. På uppdrag av regeringen genomförde Hjälpmedelsinstitutet ett projekt med namnet Teknikstöd i skolan 2012-2013 med syfte att stödja elever med kognitiva svårigheter inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Eleverna hade svårigheter med att koncentrera sig under lektionstid liksom svårigheter med att planera och strukturera studierna. Resultatet från projektet visade att relativt små insatser ökade elevernas motivation och måluppfyllelse. Teknikstödet bestod bland annat av iPad, talsyntes, att eleverna fick hjälp med att skapa rutiner och digitala scheman, appar efter elevens behov som till exempel Prizmo- en OCR-läsare med talsyntes med mera. 77% av eleverna som deltog i projektet tycker att de förbättrade hanteringen av besvärliga situationer i skolan och 73% av eleverna säger att de förbättrat sina studieresultat.

Datorn, iPad eller annat av liknande slag är nödvändigt för elever i behov av särskilt stöd eftersom att lärandet kan anpassas efter elevens behov. Vi måste lära oss mer om användningsområdet och hanteringen kring de hjälpmedel som finns att tillgå för att veta hur vi ska förankra det digitala arbetet tillsammans med eleverna. Vad sägs om att vi skapar ett litet digitalt verktygsprojekt på våra skolor med syfte att lära oss mer om digitala verktyg?
Klicka på länken för mer information om projektet Teknikstöd i skolanSå fungerar Prizmo inspelad av Johanna Kristensson
  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.