Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Idor Svensson forskar om appar

Alternativa verktygPosted by Maja Lindqvist 2014-01-03 11:38:20

Idor Svensson docent i psykologi utför ett projekt med namnet ”Alternativa verktyg; ett stöd för läs- och skrivutveckling. Studien är uppdelad i två elevgrupper. Den ena elevgruppen använder apparna utan att träna läs – och skrivförmågan medan den andra elevgruppen får tillgång till både och. Syftet med projektet är att undersöka effekter av att systematiskt använda digitala applikationer med avsikt att förbättra läs- och skrivförmågan för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Frågeställningarna är:

- Kan apparna kompensera läs- och skrivsvårigheter i så gott som alla situationer?

- Ökar motivation till läsning och skrivning och skolarbete överhuvudtaget genom användandet av appar?

Jag tror liksom Idor Svensson att den elevgrupp som får tillgång till både appar och träning kommer visa framgång på sluttesterna. Ska bli så intressant att ta del av projektets slutsatser.

Trots Idor Svenssons forskning kring alternativa verktyg behövs det mer forskning om dess effekter och användningsområden. Vi som arbetar med barn och ungdomar behöver få mer kunskap om hur alternativa verktyg kan tillämpas i undervisningen. Utöver mer forskning föreslår jag att förskolor och skolor gör en handlingsplan över hur digitala verktyg kan användas i undervisningen? Det måste vi prata mer om.

Läs mer om Idor Svenssons forskning via länken

Några av de appar som Idor testar har jag själv provat tillsammans med gymnasieelever. Prizmo, Dragon, Voice Reader Web och Bla.la har varit mycket användbara medan Ruzzel och Skolstil varit mindre användbara för just de elever som jag testade apparna tillsammans med.

Nedan presenterar jag några av de appar som Idor Svensson testar i sitt projekt:

iTranslater- översätter från olika språk.

Read2Go- läser från böcker.

Dragon- skriver det du säger.

Bab.la- översätter ord.

Prizmo- OCR-läsare med talsyntes.

VoiceReader Web- talsyntes ta hem text från webben.

Skolstil- ger återkoppling, bokstavsljud.

(skolstil 2 har kommit ut. )

Ruzzle- ordspel.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.