Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Uppmärksamma del 2

ElevhälsaPosted by Maja Lindqvist 2014-03-04 18:01:48

Åtgärdsprogramsprocessen uppmärksamma.

När personalen på skolan uppmärksammar att en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter som till exempel funktionsnedsättningar, psykosociala besvär, koncentrationssvårigheter, svårigheter i socialt samspel samt upprepad eller långvarig frånvaro måste läraren kontakta rektor och ta reda på vad som ligger till grund för svårigheterna. Innan utredningen startar ska skolan kontakta eleven och vårdnadshavaren. Viktigt är att ett samtal om svårigheter inte får skjutas upp med hänvisning till att ett utvecklingssamtal ska hållas senare under terminen.

För att alla elever ska känna till vad ett åtgärdsprogram är kan det vara bra att skolans personal vid något lämpligt tillfälle informerar alla elever om möjligheten till särskilt stöd. Det kan också vara bra att skolan ger allmän information till vårdnadshavarna om vad ett åtgärdsprogram är , hur arbetet med åtgärdsprogram fungerar och att ett beslut om åtgärdsprogram går att överklaga” (Arbeta med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Skolverkets allmänna råd, 2013).  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.