Specialpedagogen Maja

Specialpedagogen Maja

Seger

SegerbokenPosted by Maja Lindqvist 2014-03-28 15:19:58

Eleven har svårt med stavning ibland händer det också att han har svårt att avgöra vilken ordföljd som dominerar. Texterna blir mycket svårlästa. Vi pratar om hur vi kan arbeta kring detta och jag introducerar en talsyntes i syfte att han ska lyssna på sina texter för att höra ordföljd, meningsföljd och stavning. Han suckar och berättar att han testat talsyntes men att det inte fungerat för honom. Jag ger mig inte utan ber den unge mannen att pröva på nytt. Tillsammans prövar vi och jag ser att han förstår syftet med talsyntesen. Jag ber honom på nytt att pröva allena. Veckan därpå har han ensam testat. ” Det där är faktiskt skitbra, det är mitt nya. Jag kommer att använda den där talsyntesen varje gång jag skriver”.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.